Vi är besättningen i rymdskeppet som vill ta steget bortom både gammaltro och New Age.

Inexres är ett försök till nyorientering i en värld som har omvälvts av ny vetenskap och nya insikter i människans tillvaro.

Inexres är en resa bortom oss själva och till oss själva.

Annonser